شرکت سل تک فارمد

به عنوان اولین کارخانه سلول درمانی با هدف تولید و تحقیقات در حوزه سلول های بنیادی و سلول درمانی تشکیل شد. این شرکت درجهت ایفای رسالت خود و ارائه محصولات و خدمات، اعتلای برند، تحقق سیاستهای کلان سازمانی، افزایش وفاداری و کسب رضایت مشتریان و سایر ذینفعان موارد ذیل را در خط مشی خود جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردهای بین المللی شامل:

ISO9001:2015, ISO17025:2017

مدنظر قرارداده است و با تلاش مستمر در جهت تحقق آنها ودستیابی به اهداف تعریف شده قدم بر می دارد:

  • جلب رضایت مشتریان و طرفهای ذینفع با درک و اجرای به موقع تعهدات و افزایش سطح رضایتمندی آنان
  • انطباق کامل با الزامات cGMP در حوزه دارو و فرآورده های بیولوژیک
  • افزایش سهم بازار از طریق شناخت صحیح نیاز بازار
  • ارتقاء عملکرد فرآیندها از طریق مدیریت صحیح ریسک ها و فرصت ها
  • آموزش اثربخش در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش، مهارت و فرهنگ کارکنان
  • تلاش مستمر در جهت بهینه¬سازی مصرف منابع و پیشگیری از حوادث و صدمات انسانی و آلودگی¬های زیست محیطی
  • ایجاد محیط کار ایمن و سلامت به منظور پیشگیری از مصدومیت و بیماری های شغلی
  • تعهد به ارتقا سطح محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات

ما اعتقاد داریم کیفیت امری اتفاقی نبوده بلکه بر این باوریم که این مهم بر پایه نگرش سازمان به کیفیت بعنوان اصل وجودی خود استوار است. ما همواره در تلاش هستیم که کیفیت را بعنوان یک مفهوم ارزشی در سراسر سازمان نهادینه و در تمامی فرایندها و معیارهای سنجش خود آمیخته سازیم.

در راستای اجرای اثربخش سیستم مدیریت کیفیت، مدیرعامل شرکت نیز خود را نسبت به حرکت در راستای تحقق  محورهای فوق متعهد میداند و همچنین انتظار می رود کلیه همکاران محترم ضمن آگاهی و درک مندرجات خط مشی، با احساس مسئولیت کامل و انجام دقیق وظایف، نقش خویش را در پیشرفت و تعالی سازمانی ایفا نمایند.