عصاره پلاکت انسانی + هپارین

Cat No: PLA-01

عصاره پلاکت انسانی  (Human Platelet Lysate)منبعی غنی از سایتوکاین ها و فاکتورهای رشد مستخرج از گرانول های آلفای پلاکت های خون انسانی می باشد. به منظور تهیه ی عصاره پلاکتی، اجسام پلاکتی متلاشی شده و فاکتورهای رشد موجود در گرانولهای آلفا آزاد میشوند.

وجود ترکیبات پروتئینی بسیار غنی و فاکتورهای رشد متنوع موجود در عصاره پلاکتی در مقالات و مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. مصرف این محصول با منشأ انسانی، که تحت شرایط GMP تولید می شود می تواند برای کشت طیف وسیعی از سلولهای بنیادی و اولیه  (Primary) جانوری۱ و بالاخص انسانی با اهداف تحقیقاتی و بالینی مثمر ثمر باشد. از مزایای بی بدیل استفاده از عصاره پلاکت انسانی می توان به عدم وجود  نگرانی ها و خطرات سایر مکمل های محیط کشت با منشا حیوانی، مانند FBS (Fetal Bovine Serum) ، HS (Horse Serum) و احتمال انتقال آلودگی های باکتریایی و ویروسی و به خصوص پریونی به انسان، نام برد.

عصاره پلاکت انسانی از پلاکتهای اهدا کنندگان حائز شرایط، از سازمان انتقال خون ایران تهیه شده و بعد از فرآیند تجمیع جهت فرآوری به شرکت سل تک فارمد منتقل می شود. به منظور ممانعت از تشکیل لخته های فیبرینی حاصل از فیبرونوژن در مجاورت کلسیم، هپارین افزوده می شود.

VitRo Cool

VitRo Cool


ویتروکول (®VitRoCool)، کیت انجماد تخمک و جنین

ویتروکول (®VitRoCool) برای انجماد تخمک و جنین/های انسانی در مرحله تسهیم و بلاستوسیست به کار می رود.

ویتروکول (®VitRoCool) در یک جعبه شامل ۴ کرایوویال به همراه بروشور بسته بندی می شود:

دو ویال با حجم ۱ میلی لیتر محیط متعادل سازی (Equilibration Solution; ES)

دو ویال با حجم ۱ میلی لیتر محیط انجمادی (Vitrification Solution; VS)

VitRo Warm

VitRo Warm

ویترووارم (®VitRoWarm)، کیت ذوب تخمک و جنین

ویترووارم (®VitRoWarm) برای ذوب تخمک و جنین/های انسانی در مرحله تسهیم و بلاستوسیست به کار می رود.

ویترووارم (®VitRoWarm) در یک جعبه شامل ۶ کرایوویال به همراه بروشور بسته بندی می شود:

دو ویال با حجم ۲ میلی لیتر محیط ذوب (Thawing Solution; TS)

یک ویال با حجم ۲ میلی لیتر محیط رقیق سازی۱ (Dilution Solution1; DS1)

یک ویال با حجم ۲ میلی لیتر محیط رقیق سازی۲ (Dilution Solution2; DS2)

دو ویال با حجم ۲ میلی لیتر محیط شستشو  (Washing Solution; WS)

VitRo Wash

VitRo Wash

VitRoWash®

Sperm washing medium

Ham’s F10 + glutamine + NaHCO3

VitRoWash® medium is a modification of Ham’s F-10 and was specifically developed for in vitro procedures involving sperm washing and incubation. Stimulates motility and supports sperm viability throughout the sperm preparation process. VitRoWash® medium has a high bicarbonate concentration mimicking in vivo conditions

to stimulate high motility and support sperm capacitation.

جهت سفارش با شماره تلفن ۰۲۱-۶۷۳۵۷۷۷۷ تماس حاصل فرمایید یا از طریق نرم افزار واتساپ با شماره ۰۹۰۵۷۵۶۵۰۰۲ در ارتباط باشید