سلول درمانی دریچه ای به روی درمان بیماری های صعب العلاج