درباره شرکت سل تک فارمد

شرکت سل تک فارمد شجره ای است طیبه حاصل پیوند مقدس گروه دارویی برکت و پژوهشگاه رویان. این شرکت به منظور تولید فرآورده‌های سلول درمانی در بهمن ماه ۱۳۹۲ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهی ISO9001:2015 و گواهی استاندارد ISO10015 گردید. شرکت سل تک فارمد در شهریور ماه ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید. محصول رنیودرم سل آن در بهمن ماه ۱۳۹۶ رونمایی و همچنین گواهی GMP(Bio-96-71) از سازمان غذا و دارو کسب شد. این شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور معاون اول ریاست جمهوری، وزیر بهداشت و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به صورت رسمی افتتاح گردید. در آذر ماه ۱۳۹۷ رونمایی محصول مزستروسل و کسب مجوز فاز ۴ محصول ریکالرسل صورت گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ شرکت سل تک فارمد موفق به کسب گواهی GMP(Bio-98-113) شد. همچنین گواهی GMP در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز مجددا اخذ شد و به لطف ایزد منان محصول ریکالرسل این شرکت در آذر ماه ۱۴۰۰ وارد لیست دارویی ایران گردید.

  • شرکت سل تک فارمد

    شرکت سل تک فارمد

  • افتتاح سل تک فارمد

  • افتتاح سل تک

    افتتاح سل تک