فرصت های شغلی

  • Accepted file types: docs, doc, pdf.
    نام فایل می بایست انگلیسی بوده و در فرمت های PDF,DOC,DOCS باشد. حداکثر حجم مجاز ۵ مگابایت می باشد.
قبل از تکمیل فرم به موارد زیر توجه فرمایید