وارتوسل – پیوند سلول های آلوژن برای درمان فلج مغزی

سلول درمانی بی خطر ترین و مطمئن ترین روش درمانی

پیوند آلوژن، حاصل جداسازی و کشت سلول ها اهداکننده سالم است. به عبارت دیگر بیمار سلول ها را از فردی غیر از خود دریافت می نماید. برای این محصول پس از اطمینان از دریافت نتایج مورد قبول تست های ویروسی و بیوشیمیایی روی نمونه خون فرد دهنده، فرآوری و کشت در شرایط استریل انجام می شود. این محصول حاوی سلولهای زنده ای است که پس از جداسازی از بافت اهداکننده سالم، در محیط کشت استاندارد تکثیر داده شده و بصورت ویال های استریل فریز شده در تانک ازت تا زمان درخواست تزریق به بیمار نگهداری می شوند. سلول‌هایی که به روش آلوژن اخذ می شوند ضمن بیان شاخص‌های استرومایی، قابلیت تکثیر و تمایز به رده‌های مزودرمی شامل استخوان، غضروف و چربی را دارا هستند. این سلول‌ها هم‌ چنین قادر به کنترل التهاب و تعدیل پاسخ‌های ایمنی در بدن و همچنین دارای قابلیت تمایز به سلول‌های عروقی و ایجاد عروق خونی جدید هستند.

از جمله مزیت این روش کیفیت بالای سلول ها است، در برخی بیماران سلول ها از کیفیت کافی جهت تکثیر برخوردار نیستند و در اینصورت بهتر است از سلول های آلوژن استفاده شود. در این روش دیگر احتیاجی به اخذ سلول از فرد بیمار نمی باشد و سلول ها به مقدار فراوان در بانک آلوژن موجود است. از آنجایی که سلول ها از قبل کشت داده شده و تکثیر شده اند فرآیند تزریق سریع تر قابل انجام است. در نتیجه، این پیوند در بیماران مختلف، میزان بهبودی قطعی بیماری و امید به زندگی را افزایش می دهد.