International Women's Day

روز جهانی زنان

هر سال ۸ ام ماه مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود. ۸ مارس هر سال روزی است که زنان بدون توجه به تقسیمات ملی، قومی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی و تنها به خاطر دستاوردهایشان شناخته می شوند. این روز فرصتی است برای نگاه کردن به مبارزات و دستاوردهای گذشته، و مهمتر از آن، برای نگاه به آینده، به پتانسیل ها و فرصت های استفاده نشده ای که در انتظار نسل های آینده زنان است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *