بیماری قلبی

ارتباط بین قدرت فشار دست و بیماری قلبی

محققان کاهش فشار دست هنگام گرفتن اشیا و دست ‌دادن را نشانه رو به زوال رفتن سلامت و مرتبط با بیماری قلبی می‌دانند. یافته های جدید پژوهشگران حاکی از آن است که ارزیابی فشار دست روشی ساده، سریع و بدون هزینه برای تشخیص احتمال مرگ بعلت بیماری‌های مختلف بخصوص بیماری‌ قلبی است. نتایج این تحقیق Read more about ارتباط بین قدرت فشار دست و بیماری قلبی[…]

بی اختیاری ادرار

سلول های بنیادی در درمان بی اختیاری ادرار

بیش از ۲۰۰ میلیون بیمار در جهان از بی اختیاری ادرار رنج می برند. بی اختیاری ادرار اغلب در زنان میانسال دیده می شود که علت اصلی آن اختلال در عضله مخطط اسفنکتر پیشابراه و عضلات حمایت کننده مجاری ادرار است و در صورت درمان نشدن می تواند سبب اثرات منفی روحی روانی و انزوای Read more about سلول های بنیادی در درمان بی اختیاری ادرار[…]