رکورد سریع ترین توالی یابی ژنوم در انسان شکسته شد

گروهی از دانشمندان دانشکده پزشکی استنفورد موفق به توالی یابی ژنوم ۱۲ بیمار شدند که در ۵ مورد آنها رکورد توالی یابی شکسته شد و این عدد در کتاب رکوردهای گینس ثبت گردید. در یکی از آنها این فرایند فقط ۵ ساعت و دو دقیقه به طول انجامید. به طور معمول این روند دو هفته طول میکشد. به گفته ایوان اشلی محقق این طرح، در حال رسیدن به مرز های جدیدی از علم هستیم.

امروزه توالی یابی ژنوم یکی از راه های کشف علت بیماریهای ژنتیکی است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *