سالروز اولین تزریق واکسن در جهان

تاریخچه آبله جایگاه منحصر به فردی در پزشکی دارد. آبله یکی از کشنده ترین بیماری های شناخته شده برای انسان بود . واکسن آبله که در ۱۴ ماه می سال ۱۷۹۶ توسط ادوارد جنر معرفی شد، اولین واکسن موفقی بود که ساخته شد. او مشاهده کرد که دخترانی که کارشان شیر دوشی از گاوهایی که قبلا آبله گاوی گرفته اند بود،  آبله نگرفتند و نشان داد که واکسن تلقیح شده در برابر ویروس واریولای تلقیح شده محافظت می کند. قدمت عمل ایمن سازی به صدها سال قبل برمی گردد. راهبان بودایی برای ایجاد مصونیت در برابر نیش مار، زهر مار می نوشیدند و  مالیدن پارگی پوست با آبله گاوی برای ایجاد مصونیت در برابر آبله در قرن هفدهم چین انجام می شد. ادوارد جنر را بنیانگذار واکسن شناسی در غرب در سال ۱۷۹۶ می دانند، پس از اینکه وی یک پسر ۱۳ ساله را با ویروس واکسینیا (آبله گاوی) تلقیح کرد و مصونیت خود را در برابر آبله نشان داد.  در طول قرن های ۱۸ و ۱۹، اجرای سیستماتیک ایمن سازی جمعی آبله در ریشه کنی جهانی آن در سال ۱۹۷۹ به اوج خود رسید…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *