سلول درمانی نوزادان

در یک مطالعه کار آزمایی بالینی (PASSIoN) که نتایج آن بتازگی منتشر شده است، محققان توانسته اند به کمک تجویز سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژن مشتق از مغز استخوان از عوارض ناشی از ایسکمی عروق مغزی قبل از زایمان جلوگیری کنند. در این مطالعه که در کشور هلند انجام شده است ده نوزاد با سن بارداری ۳۶ هفته و بالاتر که ایسکمی شریان میانی مغزی آنها با MRI تایید شده بود وارد مطالعه شدند. در فاصله ۳ تا ۷ روز پس از تایید ایسکمی تعداد ۵۰ میلیون سلول بنیادی مزانشیمی از طریق بینی این کودکان تجویز شد. این نوزادان بخوبی این فراورده را تحمل کردند و هیچ عارضه ای نیز رخ نداد. ارزیابی حرکتی و نمای MRI  بیماران چند ماه پس از تجویز سلول بنیادی امیدوار کننده بود. البته محققان معتقدند مطالعات در حجم وسیع تر و در مقایسه با گروه کنترل برای اثبات نتایج این مطالعه الزامی است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *