گرامی داشت روز پزشک

خدا شافی و این افتخاریست که دستی با خدا همدست گردد

روز پزشک مبارک باد

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *