رابطه بیماری ام اس و ویروس ابشتاین بار

بیماری  ام اس یک بیماری دمیلینه کننده نادر است که قریب به ۲.۸ میلیون نفر در جهان را درگیر کرده است. این بیماری یک حالت خود ایمنی است لیکن اخیرا ارتباطاتی بین بروز این بیماری و سابقه ابتلای قبلی به عفونت با ویروس ابشتاین بار ویروس که از خانواده ویروس های هرپسی است دیده شده است. ویروس ابشتاین بار ویروس عامل بیماری مونو نوکلئوز عفونی است و بسیار شایع بوده و قدرت انتقال بسیار بالایی در میان بالغین دارد. برای اثبات این ادعا انجام کارآزمایی های بالینی البته با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی بسیار ضروری است. در صورت تایید این ادعا فصل جدیدی پیش روی روش های نوین درمانی و تشخیص گشوده خواهد شد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *