سلول بنیادی در فضا

دانشمندان بتازگی کشف کرده اند که کشت دادن سلولها در فضای مدارهای پایینی زمین می‌تواند باعث ایجاد تولید انبوهی از سلولها برای مصارف غیرکلینکال و کلینیکال شود. آنها متوجه شده اند که زمانیکه جاذبه زمین به حداقل میرسد اثرات مطلوبی در کشت سلول ها مشاهده می‌شود. آنها معتقدند که از این فرصت برای پیشرفت بیولوژی می‌توان استفاده کرد. از طرفی می‌توان از این فرصت برای شبیه سازی بیماریها و روند پیشرفت انها مثل پیری نیز استفاده کرد. فضای بدون جاذبه زمین برای بهبود عملکرد پرینتر های سه بعدی نیز بسیار مفید است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *