سل تک فارمد به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور پیوست

شرکت سل تک فارمد به عنوان بزرگترین کارخانه سلول درمانی در خاورمیانه در راستای ارتقا استاندارهای تخصصی و با تلاش های بی وقفه متخصصین سخت کوش، پس از موفقیت در دریافت پروانه بهره برداری و اخذ مجوز آزمایشگاه کنترل کیفیت( آکرودیته) در دامنه فعالیت کنترل کیفی محصولات سلول درمانی از سوی اداره آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو اخیرا نیز توانست به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور بپیوندد و هم اکنون امکان ارائه خدمات استاندارد و تخصصی مربوطه را به تمامی محققان و صنعتگران حوزه داروسازی در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های داروی دارد.

لیست خدمات قابل انجام توسط آزمایشگاه آکرودیته شرکت سل تک فارمد:

 • آزمایشات استریلیتی به سه روش:
 • BD BACTEC FX 400
 • Direct Inoculation
 • Memebrane Filtration
 • آزمایش تشخیص اندوتوکسین باکتریایی به روش ژل کلات
 • آزمایش تشخیص مایکو پلاسما به روش ملکولی PCR
 • بررسی وتعیین درصد  مارکر های سطحی( فلوسایتومتری)
 • آزمایش سنجش تعداد سلول ومیزان زنده مانی Define Dosing Assay (Cellcount &Viability)
 • تعیین اسیدیته (pH)
 • تعیین هدایت سنجی و سختی آب (Conductivity)
 • آزمایشات محدودیت میکروبی Microbial Limit
 • پایش های محیطی فضاهای اتاق تمیز به چهار روش:
 • پایش تعداد ذرات
 • پایش هوای فعال (Air Sampler)
 • پایش هوای غیر فعال کلین روم (Settling Plate)
 • پایش تماسی کلین روم (Surface Swabbing)
 • بررسی و کارایی محیط کشت های سلولی ،مکمل رشد ,فلاسک ،آنزیم Efficacy Test for Cell Culture
 • بررسی و کارایی محیط کشت های میکروبیولوژیک Growth Promotion Test
 • بررسی اثربخشی مواد آنتی سپتیک
 • تهیه محیط های کشت میکروبیولوژیک در مقیاس صنعتی و انبوه

لازم به ذکر است معتبر سازی تمامی آزمایشات ذکر شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سل تک فارمد انجام گردیده است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *